बिहीबार, असार १० २०७८
काठमाडौं ०३:१९
वासिङटन डिसी 17:34

उद्यमी महिलालाई सहयोग

इनेप्लिज २०७३ मंसिर २ गते १०:४१ मा प्रकाशित

pBdL dlxnfnfO{ ;xof]u df}/Lkfns ls;fgn] df}/Lkfng tflnd lnPkl5 Joj;fo k|j4{g u/L ks]6 If]q tyf df}/L ;|f]t s]Gb|sf] ljsf; ug{ wflbªsf] gnfª a}/]gLsf @@ df}/Lkfns ls;fgnfO{ df}/L;lxtsf] 3f/ ljt/0f ul/Fb} . t:jL/ M ;Ltf/fd clwsf/L, dn]v' -wflbª_, /f;;

मलेखु (धादिङ), २ मङ्सिर । ग्रामीण तहमा व्यवसाय गरी आम्दानी गर्न लागिपरेका नलाङ गाविसका गरिब महिला उद्यमीलाई उद्यम विकासका सामग्री र उद्यम विकास भवन हस्तान्तरण गरिएको छ ।

युएनडिपी र डेनिडाको सहयोगमा हुरेन्डेक नाम गैरसरकारी संस्थाले रु पाँच लाखको लागतमा नलाङ गाविस–६ मा निर्मित भवन र होजियारी उद्योगको उपकरण सहितको सामग्री हिजो आयोजित कार्यक्रममा तालिममा सहभागी महिला उद्यामीलाई जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यालय प्रमुख विजयराज भट्टराईले हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

यसैगरी नलाङ ठाँटीमा रहेको अगरबत्ती उद्योग र सिलाइ उद्योग सञ्चालन साझा सुविधा केन्द्रको भवन तथा उद्योगका सामग्री सहभागी उद्यामीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

मौरीपालक किसानले मौरीपालन तालिम लिएपछि व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी सो गाविसलाई पकेट क्षेत्र तथा मौरी स्रोत केन्द्रको विकास गर्न नलाङ बैरेनीमा पनि २२ मौरीपालक किसानलाई मौरीसहितको घार वितरण गरिएको थियो

नलाङ गाविसमा तरकारीखेतीमा ३१, कुखुरापालनमा २४, मौरीपालनमा २२, सिलाइ बुनाइमा १७, अगरबत्तीमा १३, होजियारीमा १४, हाउस वायरिङमा तीन, मोबाइल मर्मतमा तीन, फर्निचरमा दुई, ब्युटिपार्लर एक, कम्प्युटर तालिममा एक र धान कुट्ने मिलमा एक गरी १३२ जनालाई प्रशिक्षण दिएर काममा लगाइएको हुरेन्डेक नेपालका कार्यक्रम संयोजक शालिकराम दुवाडीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया