New Asylum Rule & Latest Immigration update Attorney Ramesh Shrestha with Sachchi Mainali #LIVE

इनेप्लिज २०७५ कार्तिक २५ गते २३:४७ मा प्रकाशित

ASYLUM सम्बन्धि आएको नयॉ अध्यागमन कार्यकारी आदेश र अन्य Immigration अपडेट सहित Attorney At law Ramesh K Shrestha सच्चीको साथमा-

Posted by Enepalese on Sunday, November 11, 2018

Part 2 ASYLUM सम्बन्धि आएको नयॉ अध्यागमन कार्यकारी आदेश र अन्य Immigration अपडेट सहित Attorney At law Ramesh K Shrestha सच्चीको साथमा-

Posted by Enepalese on Sunday, November 11, 2018

प्रतिक्रिया