शुक्रबार, असार ४ २०७८
काठमाडौं ०७:५८
वासिङटन डिसी 22:13

हात्ती महोत्सब अन्तरगत आज चितवनको सौराहामा प्रभु बैक र सिजी ग्रुपबीच भएको फुटबल खेलमा बल अघि बढाउँदै हात्ती । तस्बिर : रासस

इनेप्लिज २०७३ पुष १४ गते ०:४१ मा प्रकाशित

xfQL dxf]T;a cGt/ut cfh lrtjgsf] ;f}/fxfdf k|e' a}s / l;hL u|'kaLr ePsf] k"m6an v]ndf an cl3 a9fpFb} xfQL . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

प्रतिक्रिया