मंगलबार, असार ८ २०७८
काठमाडौं १६:०१
वासिङटन डिसी 06:16

एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा शनिबार नेपाली महिला टोली र मलेसिया महिला टोली बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल । तस्बिर : रासस

इनेप्लिज २०७३ पुष ३ गते १५:३४ मा प्रकाशित

km'6an v]nPGkmf sDKn]S; ;ftbf]af6f]df zlgaf/ g]kfnL dlxnf 6f]nL / dn]l;of dlxnf 6f]nL aLrsf] d}qLk"0f{  km'6an v]ndf -/ftf] h;L{df g]kfnL dlxnf_ an cufl8 a9pb} g]kfnL dlxnf 6f]nL . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

प्रतिक्रिया