शुक्रबार, असार ४ २०७८
काठमाडौं १८:४०
वासिङटन डिसी 08:55

म्याग्दीको ताकमबाट देखिएको धौलागिरि हिमालको प्राकृतिक मनोरम दृश्य । तस्बिर : रासस

इनेप्लिज २०७३ मंसिर ८ गते ९:२० मा प्रकाशित
wf}nflul/ lxdfn xfF:bf DofUbLsf] tfsdaf6 b]lvPsf] wf}nflul/ lxdfnsf] k|fs[lts dgf]/d b[Zo . tl:a/ M w'a;fu/ zdf{ a]gL DofUbL{,/f;;

wf}nflul/ lxdfn xfF:bf
DofUbLsf] tfsdaf6 b]lvPsf] wf}nflul/ lxdfnsf] k|fs[lts dgf]/d b[Zo . tl:a/ M w’a;fu/ zdf{ a]gL DofUbL{,/f;;

प्रतिक्रिया