प्राईड नेपालको आयोजनामा प्रस्तुत “नव वर्ष २०७३ साँस्कृतिक साँझ”

इनेप्लिज २०७३ वैशाख १२ गते ५:४९ मा प्रकाशित

IMG_2570 IMG_2571 IMG_2573 IMG_2574 IMG_2575 IMG_2577 IMG_2578 IMG_2579 IMG_2581 IMG_2582 IMG_2583 IMG_2585 IMG_2586 IMG_2590 IMG_2592 IMG_2593 IMG_2595 IMG_2598 IMG_2601 IMG_2604 IMG_2607 IMG_2612 IMG_2616 IMG_2617 IMG_2621 IMG_2623 IMG_2627 IMG_2630 IMG_2631 IMG_2632 IMG_2634 IMG_2635 IMG_2636 IMG_2638 IMG_2639 IMG_2641 IMG_2643 IMG_2645 IMG_2647 IMG_2649 IMG_2650 IMG_2658 IMG_2660 IMG_2661 IMG_2662 IMG_2666 IMG_2667 IMG_2668 IMG_2674 IMG_2676 IMG_2677 IMG_2678 IMG_2684 IMG_2689 IMG_2691 IMG_2692 IMG_2699 IMG_2701 IMG_2702 IMG_2705 IMG_2708 IMG_2709 IMG_2711 IMG_2712 IMG_2714 IMG_2715 IMG_2724 IMG_2727 IMG_2731 IMG_2733 IMG_2734 IMG_2736 IMG_2739 IMG_2742 IMG_2743 IMG_2745 IMG_2747 IMG_2748 IMG_2749 IMG_2750 IMG_2751 IMG_2755 IMG_2757 IMG_2758 IMG_2760 IMG_2762 IMG_2763 IMG_2765 IMG_2767 IMG_2769 IMG_2770 IMG_2773 IMG_2774 IMG_2776 IMG_2778 IMG_2782 IMG_2783 IMG_2789 IMG_2791 IMG_2798 IMG_2800 IMG_2803 IMG_2810 IMG_2812 IMG_2814

प्रतिक्रिया