महा-भुकम्पको सम्झना गर्न BWI र SANN को “Meet the Press”

इनेप्लिज २०७२ चैत २२ गते ३:१२ मा प्रकाशित

DSC07053 DSC07055 DSC07058 DSC07060 DSC07061 DSC07062 DSC07064 DSC07065 DSC07067 DSC07068 DSC07071 DSC07073 DSC07075 DSC07077 DSC07078 DSC07079 DSC07082 DSC07083 DSC07084 DSC07086 DSC07087 DSC07091 DSC07094 DSC07096 DSC07097 DSC07099 DSC07101 DSC07105 DSC07106 DSC07109

प्रतिक्रिया