मंगलबार, असार १ २०७८
काठमाडौं १७:५९
वासिङटन डिसी 08:14

अन्ततः संविधान संशोधन विधेयक पारित

इनेप्लिज २०७२ माघ १० गते ०:२५ मा प्रकाशित

Joj:yflksf ;+;bsf] a}7s :ylut ePkl5 a}7sxnaf6 aflx/ lg:sg]qmddf ;ef;bx? . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको विरोधका बाबजुद नेपालको

नयाँ संविधानको पहिलोपटक संशोधन गरिएको छ । 

प्रतिक्रिया