मंगलबार, जेठ ३ २०७९
काठमाडौं १३:२७
वासिङटन डिसी 03:42

काभ्रेको पलाञ्चोक भगवती मन्दिर परिसरमा बालवालिकाहरु खानेकुरा साटासाट गरेर खाँदै । तस्बिर: सूर्यचन्द्र बस्नेत, रासस

इनेप्लिज २०७२ असार २७ गते १५:४८ मा प्रकाशित

sfe|]sf] knf~rf]s eujtL dlGb/ kl/;/df afnjflnsfx? vfg]s'/f ;f6f;f6 u/]/ vfFb} . tl:a/ M ;"o{rGb| a:g]t, /f;;

प्रतिक्रिया